E-BUSINESS
& DIGITAL MARKETING
SERVICES

meet the sleeders

An inspired and dynamic team nurturing our unique talent through collaboration

Loki
Stelios
Vaggelis
Dionisis
Nikoletta
Alexandros
Dimitris
Kostas
Dora
Marios
Fotis
Giorgos
Kalianna
Labros
Lenia
Panagiotis
Marios
Marilena
Aggeliki
Nikos
Natalia
Grigoris
Stavros
Thanos
Giorgos
Lena
Aggeliki
Marina
Afroditi
Theodora
Dimitris
Sofia
Rafaela
Mairi
Nacia
Dionisis
Ioanna
Giorgos
Stelios
Eleni
Maria
Lida
Sonia
Natasa
Panagiota
Nikos
Panagiotis
Mari
Ioannis
Aimilia
Smaragda
Renato
Voula
Giannis
Stefanos
Valerios
Elisavet
Michalis
Loki
Stelios
Vaggelis
Dionisis
Nikoletta
Alexandros
Dimitris
Kostas
Dora
Marios
Fotis
Giorgos
Kalianna
Labros
Lenia
Panagiotis
Marios
Marilena
Aggeliki
Nikos
Natalia
Grigoris
Stavros
Thanos
Giorgos
Lena
Aggeliki
Marina
Afroditi
Theodora
Dimitris
Sofia
Rafaela
Mairi
Nacia
Dionisis
Ioanna
Giorgos
Stelios
Eleni
Maria
Lida
Sonia
Natasa
Panagiota
Nikos
Panagiotis
Mari
Ioannis
Aimilia
Smaragda
Renato
Voula
Giannis
Stefanos
Valerios
Elisavet
Michalis