E-BUSINESS
& DIGITAL MARKETING
SERVICES

meet the sleeders

An inspired and dynamic team nurturing our unique talent through collaboration

Loki
Stelios
Vaggelis
Dionisis
Nikoletta
Alexandros
Dimitris
Kostas
Fotis
Dora
Kleanthis
Marios
Fotis
Giorgos
Kalianna
Labros
Lenia
Panagiotis
Marios
Nikos
Chris
Marios
Christos
Panagiotis
Philippa
Sofia
Maritina
Niki
Aristea
Rafaela
Naya
Mairi
Nacia
Ioanna
Marinassia
Giorgos
Eleni
Lia
Konstantinos
Nikos
Lida
Vassiliki
Sonia
Giorgos
Panagiota
Nikos
Marie
Maria
Loki
Stelios
Vaggelis
Dionisis
Nikoletta
Alexandros
Dimitris
Kostas
Fotis
Dora
Kleanthis
Marios
Fotis
Giorgos
Kalianna
Labros
Lenia
Panagiotis
Marios
Nikos
Chris
Marios
Christos
Panagiotis
Philippa
Sofia
Maritina
Niki
Aristea
Rafaela
Naya
Mairi
Nacia
Ioanna
Marinassia
Giorgos
Eleni
Lia
Konstantinos
Nikos
Lida
Vassiliki
Sonia
Giorgos
Panagiota
Nikos
Marie
Maria