E-BUSINESS
& DIGITAL MARKETING
SERVICES

meet the sleeders

An inspired and dynamic team nurturing our unique talent through collaboration

Loki
Stelios
Vaggelis
Dionisis
Nikoletta
Alexandros
Dimitris
Kostas
Fotis
Dora
Kleanthis
Marios
Fotis
Giorgos
Kalianna
Labros
Lenia
Panagiotis
Marios
Marilena
Aggeliki
Nikos
Natalia
Grigoris
Stavros
Chris
Elpida
Thanos
Giorgos
Lena
Panagiotis
Marina
Afroditi
Theodora
Vassilis
Sofia
Niki
Rafaela
Mairi
Nacia
Dionisis
Ioanna
Giorgos
Marinassia
Stelios
Eleni
Dimitris
Maria
Konstantinos
Lida
Vassiliki
Efthimis
Sonia
Giorgos
Natasa
Giorgos
Panagiota
Nikos
Theonymfi
Mari
Maria
Ioannis
Aimilia
Renato
Voula
Igor
Marialena
Giannis
Stefanos
Valerios
Elisavet
Michalis
Loki
Stelios
Vaggelis
Dionisis
Nikoletta
Alexandros
Dimitris
Kostas
Fotis
Dora
Kleanthis
Marios
Fotis
Giorgos
Kalianna
Labros
Lenia
Panagiotis
Marios
Marilena
Aggeliki
Nikos
Natalia
Grigoris
Stavros
Chris
Elpida
Thanos
Giorgos
Lena
Panagiotis
Marina
Afroditi
Theodora
Vassilis
Sofia
Niki
Rafaela
Mairi
Nacia
Dionisis
Ioanna
Giorgos
Marinassia
Stelios
Eleni
Dimitris
Maria
Konstantinos
Lida
Vassiliki
Efthimis
Sonia
Giorgos
Natasa
Giorgos
Panagiota
Nikos
Theonymfi
Mari
Maria
Ioannis
Aimilia
Renato
Voula
Igor
Marialena
Giannis
Stefanos
Valerios
Elisavet
Michalis